Niz praktičnih implementacija ruledit metodolgije ali i tehnologije je prikazana u naslovima koji si prikazani u okviru sa desne strane ovoga teksta