RULEDIT – CASH
INTELIGENTNI SUSTAV ZA CENTRALNO UPRAVLJANJE GOTOVINOM U POSLOVNICAMA I BANKOMATIMA

Opis proizvoda
Implementacija informatičke aplikacije za upravljanje gotovinom u sustavu bankomata i poslovnica zasnovana na upravljanju pravilima („RulEdit“ J2EE tehnologija). Sustav pomoću predviđanja potražnje za količinom novčanica omogućuje minimalizaciju držanja ukupne gotovine uz odgovarajuću kontrolu rizika u sustavu distribucije.

RulEdit – Cash predviđa:
(a) optimalni trenutak punjenja bankomata ili dostave gotovine u poslovnicu,
(b) optimalni iznos punjenja ili dostave uz mogućnost predviđanja po apoenima,
(c) optimalan put dostavne službe.

Sustav je u potpunosti prilagođen korisniku koji se lako educira za korištenje. Aplikacija sadrži najmodernije alate za vizualizaciju podataka i rješenja.

Koristi za klijenta

Ušteda – primjer

Ako se u mreži od 300 bankomata prosječno dnevno stanje gotovine smanji za 80,000 KN po bankomatu, tada se oslobađaju sredstva u ukupnom iznosu od: 300 b x 80,000 kn = 24,000,000 KN Ako se ta sredstva plasiraju u državne obveznice s prinosom od 6,5%, godišnja izravna financijska ušteda iznosi:
1,560,000 KN

Primjena RulEdit – Cash tehnološkog rješenja dovodi i do dodatne uštede na transportnim troškovima. U uspješnim projektima broj dostava na godišnjoj razini smanjuje se oko 5%, što godišnju izravnu financijsku uštedu može uvećati i do 10% u gornjem primjeru s 300 bankomata. Uštede u sustavu poslovnica u pravilu su još veće.

Upravljanje rizikom i znanjem
Minimalizacija držanja gotovine i optimizacija trenutaka punjenja / dostave gotovine ne postiže se povećanjem rizika.
Implementacijom RulEdit – Cash tehnologije rizici se smanjuju na dva načina:

Znanje eksperta korigira rezultat matematičkog-statističkog modela. U „srce“ IT sustava (tzv. „rule engine“) upisuju se upravljačka pravila koja predstavljaju eksplicitno stručno znanje čiji važan dio predstavljaju i pravila za upravljanje operativnim rizikom na pojedinim lokacijama. Ekspertno upravljanje rizikom na razini pojedinog bankomata i/ili poslovnice na taj način korigira optimalan rezultat modela (ako matematički-statistički model nedovoljno dobro opisuje varijable rizika, što je u pravilu slučaj).

Znanje eksperta ostaje pohranjeno u računalu. Upisivanjem upravljačkih pravila u IT sustav smanjuje se operativni rizik ljudskog faktora. Potrebno znanje više nije u glavama ljudi nego je pohranjeno u računalo u vidu pravila i dostupno svim donositeljima odluka.

Tijek projekta

Faza A: Sklapa se ugovor o povjerljivosti, preuzima se baza podataka o tokovima gotovine i obavlja se preliminarna analiza („feasibility“). Na temelju preliminarne analize procjenjujemo prostor za uštedu i dajemo ponudu. Ako procijenimo da nema prostora za uštedu, klijent dobiva izvješće iz kojeg je razvidno zašto procjenjujemo da prostor za uštedu ne postoji. Ova je faza projekta besplatna.

Faza B: Po prihvaćanju ponude paralelno se radi na detaljnim statističkim i matematičkim analizama i implementaciji „rule engine“-a u IT sustav banke. Implementacija „rule engine“ znači da zajedno s bančinim stručnjacima radimo na otkrivanju i implementaciji najboljih upravljačkih pravila, čime se bančini stručnjaci usporedo obučavaju za rad sa sustavom Ruledit – Cash. Na kraju projekta potpuno su osposobljeni za baratanje tim sustavom.

Procijenjeno vrijeme potrebno za rad na jednoj banci: 60-90 dana, zavisno o veličini mreže distribucije i kompleksnosti problema upravljanja gotovinom.

VIZUALNO PRAĆENJE DOTACIJA SUVIŠAKA

MONITORING

IZRADA PUTANJA PUNJENJA BANKOMATA I DOTACIJA

PISANJE PRAVILA PUNJENJA BANKOMATA BEZ INFORMATIČKE POTPORE ( jednostavna vizualna sintaksa )

Aplikacijsko rješenje razvijeno je uz projektnu potporu Combis d.o.o te uz potporu Vestigo d.o.o u području kolektiranja podataka.