U sklopu zanimanja za matematizaciju legislative razvili smo idejno, konceptulno te aplikativno

sustav za upravljanje rizikom.