Svaka korporacija ili financijska institucija teži prikupiti što više podataka o konkurentima i što preciznije izmjeriti tržišne udjele i pokazatelje uspješnosti poslovanja. Zamislimo tri korporacije – na primjeru tri banke, koje su razmijenile podatke o bilancama, kreditima i računima dobiti i gubitka. Na takvoj se bazi podataka mogu izgraditi različiti alati za vizualizaciju podataka koji su prikazani ovdje

Osim vizualizacije podataka, na bazi RulEdit tehnologije razvili smo i minijaturnu demo aplikaciju koja pokazuje mogućnosti za razvoj aplikativne potpore procesu strateškog planiranja. Nakon što otvorite ovu stranicu (također link u donjem desnom kutu kliknite na aplikaciju za strateško planiranje. Otvorit će se prozor u kojemu slajderima možete podešavati vrijednosti tri varijable (cijena, konkurencija, marketing) i promatrati kako se mijenja ciljna varijabla (tržišni udjel). Kratka uputa u vrhu ekrana objašnjava detalje funkcioniranja demo aplikacije.

Trenutno razvijamo aplikaciju za vizualizaciju podataka za ciljnu grupu korisnika u Hrvatskoj. Korporacijama i bankama nudimo razvoj posebno prilagođenih platformi za strateško planiranje. Platforme se mogu zasnivati na fuzzy logic neural network tehnologijama u koje je ugrađeno cjelokupno strateško znanje organizacije, što proces strateškog planiranja čini puno bržim i preciznijim u usporedbi s do sada uobičajenim pristupima.