RulEdit tehnologija se zasniva na upravljanju i otkrivanju poslovnih pravila.
Prvo zajedno s klijentom analiziramo problem, odnosno definiramo problemski prostor. Zatim definiramo izvore podataka, varijable koje utječu na odlučivanje, odnosno opisuju problemski prostor. Nadalje zahvaćamo znanje ključnih ljudi u organizaciji i izvan nje. Znanje pretvaramo u poslovna pravila koja se pohranjuju u računalo. Blokove pravila povezujemo s alatima za vizualizaciju i analizu poslovnih podataka. Postoji mogućnost programiranja automatskog učenja na temelju obrade novih podataka koji se automatski preuzimaju iz transakcijskih sustava. Učenje se odnosi na promjene poslovnih pravila.
Glavna prednost RulEdit tehnologije sastoji se u vrlo brzom i jednostavnom mijenjanju poslovnih pravila što se odmah prevodi u promjenu načina funkcioniranja aplikativne podrške.
Sva tehnološka rješenja bazirana su na novim tehnologijama na platformi J2EE, što omogućava jednostavnu distribuciju aplikacija putem weba.