Kako matematizirati zakon?

90% zakona o bankama završi kao MATEMATIČKO INFORMATIČKA implementacija

 

Odluka o adekvatnosti jamstvenog kapitala kreditnih institucija

2.2.8. Izloženosti prema stanovništvu

Članak 65

(1) Kreditna institucija dužna je izloženosti prema fizičkoj osobi, obrtniku ili osobi koja se bavi slobodnim zanimanjima, a ne ispunjava uvjete iz stavka 2. ovog članka dodijeliti ponder rizik  100%.

(2) Kreditna institucija može izloženosti prema dužniku koji se uključuje u kategoriju stanovništva dodijeliti ponder rizika 75% ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:
:- dužnik je fizička osoba ili MSD,
:- izloženost pripada dovoljno diversificiranom dijelu portfelja stanovništva i
:- ukupna bilančna izloženost kreditne institucije i grupe povezanih osoba s kreditnom institucijom prema dužniku i grupi povezanih osoba s dužnikom, osim potraživanja osiguranih stambenim nekretninama te uključenih u kategoriju u dijelu 2.2.9.1. ove Glave, ne smije prijeći 2,5 milijuna kuna.

(3) Kreditna institucija dužna je poduzeti primjerene radnje kako bi prikupila informacije vezane uz utvrđivanje navedene izloženosti.

U tekstu gore  je dan primjer članka 65 odluke o adekvatnosti jamstvenog kapitala kreditnih institucija u odjeljku 2.2.8. Izloženosti prema stanovništvu

Svima je dobro poznat proces od zakona do implementacije istoga

 1. Regulator donosi zakon – odluku
 2. U okviru regulatora se zakon prenosi u Informatički formalizam
 3. Regulator donosi pravilnik o sadržaju, vrsti podataka i prijenosu
 4. Regulator implementira tehnologiju komunikacije
 5. Banka proučava zakon – pravni odjeljak
 6. Banka proučava zakon – računovodstveni odjeljak
 7. Banka proučava zakon – IT odjeljak
 8. Banka implementira prikupljanje podataka
 9. Banka implementira komunikaciju
 10. TESTIRANJE I PRODUKCIJA
 11. I onda MIJENJA SE STAVKA članka ili dodaje novi članak. Ponovi postupak

Gornji članak mogao se opisati i u drugom jeziku u drugom formalizmu

npr.

AKO

Klijent = Fizička ili MSD

I

Diverzifikacija > 0,2%

I

Povezanost > 2,500 000

ONDA

Ponder rizika = 75 %

U SUPROTNOM

Ponder rizika = 100 %

 

Ovakav formalizam daleko je pogodniji za implementaciju. Postoji niz drugih formalizama koji lingvistički okvir prebacuju u jedan strogo formalniji okvir što je i krajnji cilj, odnosno teleološki metod pisanja ovakve vrste zakona.

Isti članak može se i vizualno napisati i automatski prenijeti u IT sustav, te na takav način i lakše održavati.

Spremni smo  uvesti novu  metodologiju odnosno novi jezik za jednostavnije

a. Pisanje zakona

b. Interpretaciju zakona

c. Implementaciju zakona

 

 

 

ovu poveznicu (otvara novi prozor/tab).