Razvijamo i implementiramo scoring modele zasnovane na rezultatima statističke analize, ekspertnim znanjima ili njihovoj kombinaciji. Scoring modeli mogu poslužiti za selekciju potencijalnih dužnika, analizu rizika, segmentiranje klijenata i druge slične aplikacije u bankarstvu, financijama, javnoj upravi, logistici, medicini i drugim područjima koja zahtijevaju odlučivanje u uvjetima rizika i neizvjesnosti.
 

Specifičnost našega pristupa je u tome što ne implementiramo gotova rješenja već zajedno s klijentom pronalazimo optimalna rješenja za problem s kojim je klijent suočen. Posebnu pažnju pritom posvećujemo statističkim podacima s kojima klijent raspolaže, pronalazimo najbolju matematičku odnosno statističku metodu za dane podatke i ciljeve scoringa (npr. ekonometrijska tehnika, fuzzy logic neuralne mreže i sl.), a pomoću RulEdit tehnologije izrađujemo aplikativni program u koji se u vidu pravila ugrađuju i ekspertna znanja.
 

 

Formalizirano donošenje odluka vezano je za pojam scoring. Scoring je prevenstveno matematički aparat koji na osnovu ulaznih podataka daje jedan ili više rezultata koji imaju značenje odluke. Sam scoring u  okviru IT spada u  filtriranja odnosno segmentiranja. Npr.

a. Apliciranje za dobivanje kredita
b. Segmentiranje VIP klijenata
c. Određivanje grupe klijenata koji odlaze iz banke (prestaju koristi usluge banke)
d. Određivanje grupe klijenata kojima treba ponuditi novi proizvod
e. Određivanje grupe klijenata visoko rizičnih
f. Određivanje grupe klijenata visoko profitabilnih.

Za dobro određivanje scoring modela potrebno je znati
a. Različite matematičke modele koji za različite scoringe daju najbolje rezultate
b. Dobro poznavanje izvora podataka
c. Odlično ekspertno poznavanje prostora koji se opisuje.